INTECON Hakkında

INTECON, 2008 yılında Endüstriyel Bilgi Teknolojileri Çözümleri alanında hizmet vermek üzere kurulmuştur.

INTECON, ERP uygulama, iş danışmanlığı uygulamaları, sistem entegrasyonları, süreç danışmanlığı, süreç optimizasyonları, karar destek sistemleri konusunda hizmet vermektedir.

INTECON, müşterilerine sunmakta olduğu hizmet kalite seviyesini özsermayesi olarak kabul etmektedir .

INTECON, alışılagelmiş danışmanlık anlayışının ötesinde, müşterilerine sistem kurulumları sürecinin her aşamasında destek sağlar ve ihtiyaç duyulan her noktada gerekli yönlendirmeleri yapar.

BGYS Politikamız

  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
  • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
  • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliği sağlamaktır.